KPK Finanse Kredyty 2016

Kiedy i w jaki sposób składać reklamację w banku?

Prawo do reklamacji przysługuje nabywcy rzeczy lub usługi w przypadku, gdy jest ona niezgodna z oczekiwaniami lub wykonana nieprawidłowo, posiada wady. Ma to odniesienie również do usług i produktów bankowych. Kiedy i jak złożyć reklamację w banku?

Reklamacja powinna być ostatnim krokiem w drodze do naprawy szkód. Jako pierwsze nasze kroki powinniśmy skierować do placówki banku i tam wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości i uzyskać pomoc. Często wsparcie uzyskamy w trakcie rozmowy z pracownikiem infolinii banku. Jeśli nie uda nam się uzyskać pomocy można złożyć oficjalną reklamację. W odniesieniu do banku zwykle dotyczy ona niesłusznie naliczonych opłat i prowizji, zwłoki w wypłacie kredytu itp.

W zależności od banku procedury związane z reklamacja wyglądać mogą inaczej. Zwykle skargi takie przekazuje się na specjalnych formularzach drogą mailową, osobiście, telefonicznie albo pocztą tradycyjną. W ważnych uchybieniach warto mieć potwierdzenie przyjęcia, czy wysyłki reklamacji – przyda się w późniejszych etapach.

Kiedy składać reklamację?

Nie ma ustalonych odgórnie terminów, ale przyjęto by składać ją najszybciej jak to możliwe, licząc od momentu wystąpienia szkody. Bank na rozpatrzenie reklamacji ma maksymalnie 30 dni, a każde opóźnienie powinno być pisemnie uzasadnione i przesłane do zainteresowanego, ze wskazaniem kolejnego terminu. Jeśli nie uzyskamy odpowiedzi w ciągu 60 dni reklamacje uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie na rzecz klienta.

Co powinna zawierać reklamacja?

Przede wszystkim by nadać bieg sprawie, należy w piśmie podać wszelkie dane osobowe, adresowe reklamującego, wskazać powody reklamacji i opis zdarzenia/sytuacji, które spowodowały zaistnienie szkody wraz z określeniem naszego żądania w tej sprawie. Jeśli dysponujemy dowodami warto je załączyć do wniosku reklamacyjnego.

Odrzucenie reklamacji

Większość skarg banki starają się rozpatrywać na korzyść klienta. Jeśli jednak reklamacja zostanie odrzucona nie zamyka nam to drogi do uzyskania zadowalającego rozstrzygnięcia. Pozostaje nam złożenie odwołania, a jeśli i to nie przyniesie skutku – można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumenta, KNF czy Komisji Arbitrażu Bankowego, a nawet po wykorzystaniu wszystkich opcji do sądu powszechnego w ramach powództwa cywilnego.

Aktualne zestawienia dostępnych produktów:
chwilówki online porównanie kwiecień 2018
kredyty gotówkowe porównanie kwiecień 2018
najlepsze konta osobiste kwiecień 2018
karty kredytowe promocje kwiecień 2018