Kategoria:Artykuły

Banki kredyty KPK Finanse 2016

Zatrudnienie na umowę o pracę, a składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, czy innej umowy cywilnoprawnej i jednocześnie rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniom społecznym zwykle z jednego tytułu. Warunkiem koniecznym jest osiąganie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, czy innych źródeł wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, w przeliczeniu na okres miesiąca,…
KPK Finanse Kredyty 2016

EKUZ krok po kroku

Zbliża się sezon wakacyjny. Wielu z nas planuje zagraniczny wypoczynek. Warto pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek ewentualnych zachorowań w krajach Unii Europejskie/ EFTA. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi dowód ubezpieczenia w NFZ w innych, niż Polska, krajach UE i EFTA. Kartę wydaje bezpłatnie, na wniosek zainteresowanego, odpowiedni oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. To karta przypominająca kartę…
KPK Finanse Kredyty 2016

Dlaczego trzeba zastrzegać skradzione lub zgubione dokumenty?

Utrata dokumentów potwierdzających naszą tożsamość, niezależnie czy w wyniku ich zgubienia, czy kradzieży, może skutkować nieprzyjemnościami, a przypadku, gdy dostaną się w ręce przestępcy – często konsekwencjami finansowymi. Rokrocznie odnotowuje się wzrost przestępstw związanych z wykorzystywaniem cudzej tożsamości. Niestety samo zgłoszenie tego faktu na Policję nie wystarczy. Konieczne jest ich zastrzeżenie w banku, który dane…
KPK Finanse Kredyty 2016

Kredyt z dopłatą MDM w dwóch bankach, ale…

Program Mieszkanie dla Młodych ruszył z nowym rokiem. Na razie kredyty z dopłatami – 10% wkładu własnego dla małżeństw bezdzietnych i osób samotnych, lub 15% dla małżeństw z dziećmi i osób samotnie wychowujących dzieci oferują PKO BP i Pekao, ale wiemy, że kolejnych 5 banków już podpisało umowy z BGK (Alior Bank, BOŚ, SGB, BPS…
KPK Finanse Kredyty 2016

Prawa i obowiązki stron umowy leasingu

Istotnym obowiązkiem leasingodawcy jest wydanie rzeczy korzystającemu, która powinna być w identycznym stanie, w jakim została przekazana finansującemu przez zbywcę. W związku z tym, finansujący ponosi odpowiedzialność za przedmiot i jego ewentualne wady bądź uszkodzenie do czasu przekazania go korzystającemu. Po przekazaniu go cała odpowiedzialność przechodzi na leasingobiorcę. Jeżeli rzecz w posiadaniu już korzystającego ulegnie…