KPK Finanse Kredyty 2019

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia w ubezpieczeniach OC

Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe, bez ważnej polisy kierowca nie może poruszać się po drogach. Choć może się wydawać, że takie ubezpieczenie chroni nas od obowiązku wypłaty odszkodowania osoby poszkodowanej wskutek naszej nieostrożnej jazdy, to nie zawsze tak będzie.

Od czego chroni OC

Ubezpieczenie OC zaczyna działać w momencie podpisania umowy oraz opłacenia składki. Polisa pokrywa koszty odszkodowania osób trzecich, które z naszej winy ucierpiały podczas wypadku czy kolizji. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że OC ochroni jedynie osoby trzecie, my jako sprawcy wypadku, będziemy musieli pokryć koszty naprawy swojego samochodu na własny koszt, chyba że mam wykupione dodatkowe ubezpieczenie AC.

Kiedy poszkodowany otrzyma odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłacanie jest poszkodowanym w sytuacji uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, śmierci. OC obejmuje także obrażenia zadane osobie trzeciej w sytuacji wysiadania lub wsiadania do pojazdu, rozładunku towaru, postoju.

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Oczywiście ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w każdej sytuacji. Dokładnie informacje dotyczące wyłączenia od odpowiedzialności, można znaleźć w dokumencie OWU. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci pieniędzy za szkody takie, jak:

– uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia spowodowane przez kierującego pojazdem, jakich doznał właściciel lub współwłaściciel samochodu. Chyba, że właściciele pojazdów uczestniczących w wypadku lub kolizji leasingują samochodu w tej samej firmie.
– zniszczenie ładunku, przesyłki lub bagażu, które były przewożone odpłatnie,
– utratę gotówki, biżuterii, papierów wartościowych lub zbiorów kolekcjonerskich i dokumentów,
– zanieczyszczenie lub skażenie środowiska,
– szkody powstałe w wyniku umyślnego działania,
– szkody powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym,
– szkody wyrządzone wskutek prowadzenia pojazdu przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień,
– gdy kierowca, który spowodował wypadek lub kolizję zbiegnie z miejsca wypadku.

Limity odpowiedzialności ubezpieczeniowej

Kwota odszkodowania OC jest regulowana przez ustawę i wynosi:
– w przypadku szkód na osobie: 5 mln euro,
– w przypadku szkód w mieniu: 1 mln euro.

Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia mające miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przed podróżą warto jednak sprawdzić, w których krajach OC będzie obejmować.

Aktualne zestawienia dostępnych produktów:
chwilówki online porównanie maj 2024
kredyty gotówkowe porównanie maj 2024
najlepsze konta osobiste maj 2024
karty kredytowe promocje maj 2024