KPK Finanse Kredyty 2019

Jakie prawa ma windykator?

Jeśli niespłacone zobowiązania trafiły do firmy windykacyjnej warto wiedzieć, jakie prawa ma, a czego nie może windykator. Jeżeli kredytobiorca nie uzgodnił żadnych warunków spłaty z bankiem musi liczyć się z tym, że prawdopodobnie, w ramach cesji, dług zostanie przekazany do firmy windykacyjnej. Podmiot, który kupi dług wchodzi na miejsce pierwotnego wierzyciela i przejmuje wszelkie prawa i obowiązki egzekwując dług na własną rękę. Dłużnik o tym fakcie powinien być poinformowany, podobnie jak i powinien uzyskać informacje o aktualnej kwocie do zapłaty i warunkach współpracy. Firma przedstawia często propozycje spłaty zadłużenia, a jeśli tonie skutkuje, przesyła wezwania listowne, za pomocą wiadomości sms, mailowo czy kontaktuje się telefonicznie. Zwykle firmy nastawione są na polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. Jeśli są one bezskuteczne, wszczynane jest dalsze postępowanie (najczęściej dłużnika wpisuje się do rejestru BIG, co uniemożliwia często pozyskanie nowych kontrahentów, zawieranie umów z operatorami telefonii cyfrowej, zakupy na raty, uzyskanie kredytów itp.). Ostatecznie firmy windykacyjne występują na drogę postępowania sądowego, co generuje dalsze koszty w sprawie.

Należy pamiętać, że firma windykacyjna nie m takich praw, jak sąd czy komornik. Windykatorzy działają w dość wąskich granicach, których zadaniem jest doprowadzenie do ugody i dobrowolnej spłaty zadłużenia przez zobowiązanego. Indykator nie może zastraszać, kierować gróźb, wejść do mieszkania czy wynosić jakichkolwiek składników majątku. Z uwagi na obowiązujące przepisy windykator nie może rozmawiać o zobowiązaniach z osobami trzecimi (sąsiadami, pracodawcą itp). Jeśli jakakolwiek sytuacja opisana powyżej ma miejsce, należy poinformować o tym przełożonego windykatora, by wyciągnął wobec konkretnej osoby konsekwencje służbowe, a także Komisje Nadzoru Finansowego. Niewiele osób jednak z tych przywilejów korzysta. Dzięki zwiększonej świadomości wszelkie próby arogancji, zastraszania i nieuprzejmości ze strony windykatora powinny być ujawniane, by stereotyp panujący dotychczas odszedł w niepamięć, a pracownicy tego typu firm działali zgodnie z prawem i dla dobra wierzyciela dłużnika.

Aktualne zestawienia dostępnych produktów:
chwilówki online porównanie czerwiec 2021
kredyty gotówkowe porównanie czerwiec 2021
najlepsze konta osobiste czerwiec 2021
karty kredytowe promocje czerwiec 2021