KPK Finanse Kredyty 2019

Kredytobiorca i pomoc rzecznika konsumentów

Na terenie Polski działa prawie 400 rzeczników konsumentów. Podstawa działania tegoż organu jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Kompetencje rzecznika mają charakter doradczy i procesowy. Główne zadania rzecznika to prowadzenie edukacji konsumenckiej, bezpłatne poradnictwo i informacja prawna, składanie wniosków do przedsiębiorców, z którymi prowadzony jest spór, współdziałanie z delegaturami UOKiK czy Inspekcji Handlowej, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów (sporządzanie pism procesowych itp.), czy występowanie z zawiadomieniami do Prezesa UOKiK i wielu innych zadań określonych w ustawie i przepisach odrębnych. Rzecznika wyodrębnia się w strukturze starostwa powiatowego.

Z pomocy rzecznika korzysta coraz więcej osób. Zwykle dotyczy to produktów i usług, w tym także tych, oferowanych przez banki. Zwykle problemy z instytucjami finansowymi rozwiązywane są polubownie. Klient, który zauważy nieprawidłowości (zbyt dużą kwotę pobraną z rachunku, opóźnienia w transzy kredytu czy jego spłaty, wysokości opłat i prowizji itd.) składa wniosek o wyjaśnienie i naprawienie szkody bezpośrednio do banku. Te zazwyczaj, o ile popełniły błąd, szybko starają się zrekompensować straty, by zatrzymać swojego klienta. Jeśli jednak próby rozwiązania problemu nie przynoszą efekty, można prosić o pomoc rzecznika. To pierwszy krok w sprawie naruszenia dobra osobistego, indywidualnego. To właśnie odróżnia rolę rzecznika, od UOKiK, który interweniuje w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Gdzie szukać rzecznika?

Rzecznik zwykle urzęduje w siedzibie starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Jeśli uprzednie reklamacje kredytobiorcy nie przyniosły rozwiązania konfliktu, wystarczy kontakt, mailowy, telefoniczny czy osobisty z rzecznikiem, który po zapoznaniu się z dokumentacja i wersją konsumenta zwróci się z pismem o wyjaśnienie sprawy przez bank, czy inny podmiot występujący w sporze. Wykaz rzeczników dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomoc można tez uzyskać na infolinii Stowarzyszenia Konsumentów Polskich lub Centrum E-Porad konsumenckich Federacji Konsumentów. Pomoc rzecznika jest darmowa. Służy on nie tylko fachowym poradnictwem, ale także kieruje poczynaniami na każdym etapie postepowania. Często interwencja rzecznika wystarcza, by strony doszły do porozumienia. Jeśli tak się nie stanie, można liczyć na to, że sprawę doprowadzi on do końca.

Aktualne zestawienia dostępnych produktów:
chwilówki online porównanie czerwiec 2021
kredyty gotówkowe porównanie czerwiec 2021
najlepsze konta osobiste czerwiec 2021
karty kredytowe promocje czerwiec 2021