KPK Finanse Kredyty 2020

Upadek biura podróży to nie koniec wakacji

Od lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o organizowaniu imprez turystycznych. Celem tego akt prawnego jest ochrona klientów biur podróży na wypadek upadłości biura, za pośrednictwem którego organizowana jest impreza turystyczna.

Początkiem zmian było powołanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w 2016 roku. Dzięki zgromadzonym tam pieniądzom turyści przebywający za granicą mają możliwość wykorzystać te środki na powrót do kraju, w przypadku upadłości touroperatora. Od lipca, w ramach dostosowania polskich przepisów do unijnych, możliwe będzie kontynuowanie wypoczynku nawet w takich sytuacjach, gdy zostanie ogłoszona upadłość organizatora.

Zmiany dotkną również innych kwestii, do tej pory spornych. Mianowicie możliwe będzie odstąpienie od umowy turystycznej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy poza siedzibą firmy (np. online) bez podawania przyczyny rezygnacji i nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami. Przed zawarciem umowy organizatorzy i agenci będą zobowiązani podać klientowi wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu, środków transportu i kosztach wycieczek czy całych wakacyjnych wyjazdów, a w przypadku, gdyby warunki na miejscu okazały się inne niż w przedstawionej ofercie będzie można złożyć reklamacje i np. żądać obniżenia kwoty za wczasy. Nie ma tu dodatkowo mowy o terminie złożenia reklamacji ale i czasie w jakim organizator musi ją rozpatrzyć. Nowe przepisy wydłużają jedynie termin przedawnienia roszczeń do 3 lat.

Ustawa zobowiązuje touroperatorów do zachowania ceny usług. Jedynie w 3 przypadkach mogą podnosić ceny, tj. w przypadku wzrostu cen paliwa, opłat paliwowych, czy zmiany kursu walut. W sytuacji gdy ceny wycieczek wzrosną o przeszło 8% od ceny pierwotnie ustalonej klienci będą mogli zrezygnować z umowy. Jeśli zmiany będą z korzyścią dla klienta (ceny spadną) będą musieli ceny obniżyć.
Ustawa obejmuje nie tylko licencjonowane biura podróży, ale i stowarzyszenia, fundacje, przewoźników i osoby prywatne.

Dzięki nowelizacjom polscy turyści mogą poczuć się wreszcie bezpiecznie. Do tej pory największym lękiem przy wyszukiwaniu zagranicznych wycieczek było to, że bez dokładnego sprawdzenia organizatora trudno było przewidzieć, czy nie staniemy się ofiarami oszustów czy firm działających na skraju bankructwa i czy wymarzone wakacje nie staną się koszmarem. Nie stracimy też pieniędzy jakie wyłożymy na konkretną ofertę i nie będziemy musieli przerywać wypoczynku w trosce o bezpieczny powrót do kraju. Ochrona klientów firm organizujących zagraniczne wakacje i wycieczki będzie bardzo wysoka. Wpłynie to też zapewne na wzrost jakości usług, a być może i spadek cen.

Aktualne zestawienia dostępnych produktów:
chwilówki online porównanie maj 2024
kredyty gotówkowe porównanie maj 2024
najlepsze konta osobiste maj 2024
karty kredytowe promocje maj 2024