KPK Finanse Kredyty 2019

Bankomaty w Polsce

W okresie wprowadzania bankomatów w Polsce banki utworzyły własne sieci bankomatów, które współpracowały jedynie z kartami, które były wydane przez właściciela (bank) danej sieci. Spowodowało to powstanie wielu niepowiązanych ze sobą sieci bankomatów. Zmiany nastąpiły w 1997 roku, gdy kilka banków, podpisało umowę o świadczeniu usług o zasięgu krajowym w międzybankowej sieci on-line, oraz zastosowała tzw. switch krajowy. Po paru latach do porozumienia dołączyły wszystkie banki posiadające bankomaty, co doprowadziło do uznawania kart we wszystkich bankomatach w kraju, bez względu na to kto był właścicielem karty a kto bankomatu.

Bankomaty to urządzenia wyposażone w czytniki paska magnetycznego lub mikroprocesora umożliwiające dokonywanie operacji bankowych przy użyciu kart płatniczych. Wykorzystuje się je najczęściej do pobrania gotówki, rzadziej w celu wpłaty środków na rachunek, przelewu pieniędzy na inny rachunek, dokonania otwarcia bądź zamknięcia lokaty, lub doładowania karty telefonicznej.
Biorąc pod uwagę funkcje, jakie pełni bankomat można wyróżnić:

bankomat CD (cash dispenser) – bankomat dający jedynie możliwość wypłaty gotówki,
ATM (Automated Teller Machine) – wielozadaniowy bankomat służący do wypłacania gotówki, przeprowadzania przelewów, weryfikacji stanu środków na rachunku osobistym, czy też sprawdzeniu historii dokonanych transakcji.
Ze względu na miejsce, w którym znajduje się bankomat,można wyróżnić:
bankomaty wewnętrzne – znajdujące się w środku budynku (np. banku),
bankomaty przyścienne – bankomaty posiadające panel operacyjny na zewnątrz, a pozostałą cześć w środku danego pomieszczenia,
bankomaty zewnętrzne – w całości usytuowane na zewnątrz.

Rodzaje bankomatów ze względu na tryb komunikacji z bankiem:

Stand Alone – Zainstalowany w sposób uniemożliwiający bezpośrednie połączenie z systemem banku. Wymiana i aktualizacja danych odbywa się poprzez wymianę dyskietki w stacji dysków komputera sterującego urządzeniem.

Off-line – Komunikacja ma miejsce np. raz na dobę. Tego typu urządzenia posiadają określone dzienne limity wypłat, chroniące przed nadużyciami (realizacja kart na których nie ma pokrycia). W tego typu komunikacji istnieje możliwość wypłaty pieniędzy zastrzeżoną kartą, gdyż aktualizacja danych odbywa się raz dziennie.

On-line – Komunikacja z systemem banku utrzymywana jest cały czas. Tego typu bankomaty umożliwiają dokonywanie wielu transakcji (nie tylko wypłata gotówki), gdyż klient ma całodobowy wgląd w swój rachunek.

Bankomat składa się z takich elementów jak:
– komputer posiadający specjalistyczne oprogramowanie,
– skaner paska magnetycznego,
– mechanizm wypłacający gotówkę z bankomatu,
– drukarka dziennika operacji,
– drukarka wyciągów.

System operacyjny komputera w bankomacie służy do odczytu informacji (danych) z karty, czyli danych wprowadzonych przez użytkownika bankomatu, sprawdza prawidłowość tych danych, a także realizuje komendy podawane przez posiadacza karty. Obsługa bankomatu nie jest skomplikowana, a każde urządzenie w celu ułatwienia dostępu, przekazuje dodatkowe informacje na monitorze. Dodatkowo, niemal że wszystkie bankomaty posiadają do wyboru rożne wersje językowe.

Pod koniec 2005 roku liczba transakcji przeprowadzonych w bankomatach (wypłata gotówki, depozyt gotówkowy, przelewy, zakupy towarów i usług) wynosiła ponad 132 mln a ich wartość szacowana była na poziomie 41,08 mld zł. W 2006 roku, ich liczba zwiększyła się do 144 mln, co dało wzrost o ponad 8%, a ich wartość w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o ponad 7 mld zł (wynosiła 48,208 mld zł) . Pod koniec 2011 r. społeczeństwo w Polsce wykonało 178,751 mln operacji o wartości ponad 70 mld zł.

W ciągu sześciu lat, liczba tych operacji wzrosła o 26%, zaś ich wartość o 41,5%. Wzrost ten spowodowany jest powstawaniem nowych wielofunkcyjnych bankomatów, a także stosowania polityki w bankach, która ma na celu zniechęcenie klientów m.in. do pobierania gotówki w banku (banki w tym celu stosują wyższe opłaty za transakcje przeprowadzane w oddziale banku, niż opłaty pobierane za wykonanie operacji w bankomatach). W wielu krajach (np. we Francji) banki naliczają opłaty za dokonywanie operacji w bankomatach i oddziałach banków należących do innych organizacji.

Aktualne zestawienia dostępnych produktów:
chwilówki online porównanie październik 2021
kredyty gotówkowe porównanie październik 2021
najlepsze konta osobiste październik 2021
karty kredytowe promocje październik 2021